Baner główny

Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2008-2011 dla Gminy Wierzbinek

 
 
 
Nadrzędnym celem Programu opieki nad zabytkami gminy Wierzbinek na lata 2008-2011 jest ukierunkowanie działań samorządu gminnego na poprawę stanu zachowania i utrzymania zasobów dziedzictwa kulturowego gminy. Szczegółowe cele wynikają z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
 
 
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2008-2011 dla Gminy Wierzbinek

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa