Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek Z 04.03.2024

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez pełnomocnika Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nn, budowie elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN 15kV, budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia nn 0,4kV

2024-03-04, 10:57

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ankieta dla mieszkańców dotycząca opracownia Strategii Rozwoju Gminy Wierzbinek 2024-2033

Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która posłuży do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Wierzbinek na lata 2024-2033.

2024-02-26, 14:51

Plan Zrównoważonej Mobilności (SUMP) - Ankieta dla mieszkańców aglomeracji konińskiej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej preferencji komunikacyjnych mieszkańców Aglomeracji Konińskiej, która posłuży do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP). 

2024-02-26, 14:38

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Dopłaty do kukurydzy – wnioski tylko do końca lutego!

Wielkopolska Izba Rolnicza – biuro powiatowe w Koninie uprzejmie informuje, że dziś rozpoczął się nabór na dopłaty do kukurydzy.

2024-02-22, 12:30

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska wspiera nowoczesne wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala

12 lutego 2024 roku odbyło się uroczyste spotkanie dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie z członkami Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, którego celem było przedstawienie działań realizowanych w 2023 roku, zaprezentowanie aktualnej sytuacji oraz przedstawienie planowanych w szpitalu zmian.

2024-02-14, 8:31

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam

Publikacja listy tzw. „białych plam" – zaczynamy kolejny etap budowy sieci szerokopasmowych

2024-02-13, 15:32