Na obrazku są zwierzęta w domu

Urząd Gminy w Wierzbinku informuje, że ponownie został uruchomiony program bezpłatnego znakowania oraz bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Wierzbinek. Plan realizowany jest w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Wierzbinek na 2024 rok.

 

Zasady planu znakowania oraz wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy WierzbinekI. Organizator

Gmina Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62 - 619 Sadlno

II. Przedmiot planu

  1. Przedmiotem planu jest bezpłatne znakowanie psów i kotów oraz bezpłatne zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich z terenu Gminy Wierzbinek. Plan dotyczy zwierząt, których właściciele zamieszkują na stałe na terenie Gminy Wierzbinek. Właściciel zamieszkujący na terenie Gminy Wierzbinek może ubiegać się o sfinansowanie zabiegów maksymalnie dla dwóch sztuk zwierząt.

  2. Nabór zgłoszeń do planu będzie trwał do 30 września 2024 roku lub do wcześniejszego wykorzystania puli środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel.

III. Warunki uczestnictwa w akcji:

  1. Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia zgłoszenia do udziału w planie znakowania, sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz dostarczenie zgłoszenia do Sekretariatu Urzędu Gminy w Wierzbinku, pocztą lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP. W przypadku braku oznakowania zwierzęcia wymagane jest również złożenie oświadczenia o zgodzie na wpisanie zwierzęcia i danych osobowych właściciela do międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL.

* zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością wpływu,

* właściciel zwierzęcia po pozytywnej weryfikacji otrzyma skierowanie na znakowanie lub zabieg do zakładu leczniczego celem jego wykonania. Skierowanie należy przedłożyć w zakładzie leczniczym.

* właściciel zwierzęcia zobowiązany jest zgłosić się do lekarza weterynarii nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania skierowania celem ustalenia terminu wizyty.

* w przypadku rezygnacji z planu lub przesunięcia terminu wykonania zabiegu właściciel zobowiązany jest poinformować Urząd Gminy (osobę odpowiedzialną za wydawanie skierowań) oraz lekarza weterynarii.

* w odniesieniu do psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Właściciel zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie o szczepieniu lub aktualny wpis w książeczce szczepień.

  1. Gmina Wierzbinek pokrywa koszt znakowania oraz koszty zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie gminy Wierzbinek.

 

IV. Realizacja planu

  1. Plan będzie realizowany w zakładzie leczniczym dla zwierząt prowadzonym przez Pana Marcina Bryś z siedzibą Wierzbinek 65, 62 -619 Sadlno, na podstawie skierowania z Urzędu Gminy w Wierzbinku.

  2. Lekarz weterynarii decyduje każdorazowo o możliwości wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji.

  3. Każdy pies poddany nieodpłatnie kastracji /sterylizacji jeśli nie był trwale oznakowany mikroczipem, zostanie bezpłatnie oznakowany i wpisany do bazy informacji o zwierzęciu i danych właściciela (międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL). Niewyrażenie zgody na oznakowanie psa i i wpisanie danych właściciela do Bazy Danych SAFE-ANIMAL dyskwalifikuje zwierzę z programu sfinansowania sterylizacji/ kastracji.

  4. Gmina Wierzbinek nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne oraz nie pokrywa kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności przed i w trakcie zabiegu. Gmina nie finansuje dodatkowych badań (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu itp.), które weterynarz uzna za konieczne podczas wizyty kwalifikującej do zabiegu, jak również kosztów związanych z leczeniem stacjonarnym i leczeniem ewentualnych powikłań pooperacyjnych oraz innych dodatkowych zabiegów i usług oraz kosztu dowozu zwierzęcia do gabinetu i jego odbioru. Wszystkie koszty dodatkowe powstające w związku z wykonaniem zabiegu pokrywa Właściciel zwierzęcia.