Wójt Gminy Wierzbinek

Plac Powstańców Styczniowych 110

62-619 Sadlno

 

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej oraz melioracji i współpracy z samorządami wiejskimi