E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek

Celem głównym projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek” jest rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz wspomagających funkcjonowanie Urzędu Gminy Wierzbinek oraz placówek oświatowych poprzez zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych i ich integrację (w tym e-PUAP) oraz służących poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych.

Przejdź do artykułu

Dostępny samorząd – granty

Gmina Wierzbinek realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy w Wierzbinku”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ruszkowo

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ruszkowo" w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 45 806,00 zł, wartość całej inwestycji to 87 467,39 zł.

Przejdź do artykułu

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup laptopów i oprogramowania dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR ” .

Przejdź do artykułu

cyfryzacja Urzędu Gminy w Wierzbinku w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu i oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo informacji i stopień cyfryzacji Urzędu Gminy w Wierzbinku w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łysek

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łysek" w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 42 223,00 zł, wartość całej inwestycji to 68 715,93,00 zł.

Przejdź do artykułu

Projekt pn. Aplikacja mobilna Skarby Wielkopolski Wschodniej

Fundacja Nowy Świat zrealizowała projekt pn. Aplikacja mobilna Skarby Wielkopolski Wschodniej

Przejdź do artykułu

Modernizacja XIX – wiecznego Zabytkowego pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenach pokolejowych

Projekt obejmuje modernizację XIX -wiecznego Zabytkowego Pałacu i budowę ścieżki rowerowej Wierzbinek-Janowice na terenie gminy Wierzbinek, nadzór inwestorski oraz promocję.

Przejdź do artykułu

Laptopy do nauki zdalnej dla Gminy Wierzbinek - Zdalna Szkoła +

Gmina Wierzbinek wnioskuje o grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Przejdź do artykułu

Tablety do nauki zdalnej dla Gminy Wierzbinek

Gmina Wierzbinek wnioskuje o grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu "Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku" w ramach PROW na lata 2014-2020

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku" w ramach PROW na lata 2014-2020" w wysokości 307 405,00 zł, wartość całej inwestycji to 528 901,56 zł. W ramach projektu wybudowano nową drogę asfaltową o długości 855 metrów łączącą się z drogą wojewódzką nr 266 oraz drogą powiatową nr P 3193 oraz ścieżkę rowerową o długości 54 metrów. Inwestycja powstała na terenie byłej kolejki wąskotorowej.

Przejdź do artykułu

„LUS” – LOKALNE USŁUGI SPOŁECZNE W POWIECIE KONIŃSKIM KLUB Aktywności Rozmaitych

Gmina Wierzbinek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO) w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018 realizował projekt „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim".

Przejdź do artykułu

Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego

Gmina Wierzbinek jako partner projektu otrzymała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w wysokości 150 000,00 zł na realizację projektu "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" w ramach którego zostanie utworzone małe kino społecznościowe w budynku hali sportowej w Boguszycach

Przejdź do artykułu

Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”

Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowania administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 15 jednostkach samorządu terytorialnego

Przejdź do artykułu

"Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania"

Głównym celem projektu jest rozbudowa już istniejącego systemu mającego na celu zmniejszenie zagrożeń nagłych i ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na obszarze powiatu konińskiego poprzez wsparcie systemu wczesnego ostrzegania.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu "Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku" w ramach PROW na lata 2014-2020

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku" w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 334 572,00 zł, wartość całej inwestycji to 447 597,00 zł.

Przejdź do artykułu

„LUS” – LOKALNE USŁUGI SPOŁECZNE W POWIECIE KONIŃSKIM

Gmina Wierzbinek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO) w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018 realizował projekt „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim".

Przejdź do artykułu

"Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożeń nagłych i ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na obszarze powiatu konińskiego poprzez wsparcie systemu wczesnego ostrzegania.

Przejdź do artykułu

Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce wraz z zakupem wyposażenia

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w wysokości 603 638,45 zł na realizację projektu "Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce wraz z zakupem wyposażenia"

Przejdź do artykułu

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek

Celem projektu jest uruchomienie 668 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1895,1 kWe, na terenie gmin Rychwał, Golina, Tuliszków i Wierzbinek, które produkując energię elektryczną przyczynią się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa wielkopolskiego.

Przejdź do artykułu