Informacja o realizacji projektu "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łysku" w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw.

Informacja o realizacji projektu "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łysku" w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 28 584,00 zł,

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu

Ochotnicza Straż Pożarna w Racięcinie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Racięcinie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 35 000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Racięcinie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Racięcinie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Rudzie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Starej Rudzie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 35 000,00 zł,

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu

Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkoszynie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Mąkoszynie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przejdź do artykułu

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 21.10/22 z dnia 20.01.2023

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 21.10/22 z dnia 20.01.2023 roku o objęciu w 2023 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wierzbinek.

Przejdź do artykułu

Remont Szatni przy boisku sportowym ORLIK w miejscowości Sadlno

Gmina Wierzbinek otrzymała dotację na realizację zadania „Remont Szatni przy boisku sportowym ORLIK w miejscowości Sadlno”

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach "

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej nr 451047P w miejscowości Sadlno

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 451047P w miejscowości Sadlno".

Przejdź do artykułu

Gmina Wierzbinek otrzymała dotację w wysokości 12 995 000,00 zł w ramach II edycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

Gmina Wierzbinek otrzymała dotację w wysokości 12 955 000,00 zł w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2022

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 1.9/22 z dnia 04.02.2022 roku o objęciu w 2022 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wierzbinek.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięć dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Informacja o realizacji przedsięwzięć dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przejdź do artykułu

Gmina Wierzbinek otrzymała dotację w wysokości 12 825 000,00 zł w ramach I edycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

Gmina Wierzbinek otrzymała dotację w wysokości 12 825 000,00 zł w ramach I edycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 2 projekty

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu przez OSP w Broniszewie

Ochotnicza Straż Pożarna w Broniszewie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Broniszewie " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 29 970,00 zł zł, wartość całego projektu to 33 300,00 zł. Przedsięwzięcie polegało na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,14 kWp na dachu budynku OSP będącego siedzibą wnioskodawcy.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu przez OSP w Ziemięcinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Ziemięcinie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Ziemięcinie " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 29 970,00 zł, wartość całego projektu to 33 300,00 zł. Przedsięwzięcie polegało na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,14 kWp na dachu budynku OSP będącego siedzibą wnioskodawcy.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu przez OSP w Boguszycach

Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszycach otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Boguszycach " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 29 970,00 zł zł, wartość całego projektu to 33 300,00 zł. Przedsięwzięcie polegało na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,14 kWp na dachu budynku OSP będącego siedzibą wnioskodawcy.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przejdź do artykułu

Informacja o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej świadczenie dla Gminy Wierzbinek usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Synogać" w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Synogać". Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020 Wartość dofinansowania wynosi 30 000,00 zł

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu "Budowa ogólnodostępnej altany rekreacyjnej przy jeziorze w Zakrzewku" w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Budowa ogólnodostępnej altany rekreacyjnej przy jeziorze w Zakrzewku". Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020 Wartość dofinansowania wynosi 30 000,00 zł

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Zaryniu" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przejdź do artykułu