Paweł Szczepankiewicz

Stanowisko: Wójt Gminy Wierzbinek

Pokój: 204

Numer telefonu: 632611380

Email: ug@wierzbinek.pl


Maciej Kaczmarek

Stanowisko: Zastępca Wójta Gminy Wierzbinek

Pokój: 206

Numer telefonu: 632611380

Email: zastepca@wierzbinek.pl


Magdalena Janiak

Stanowisko: Sekretarz Gminy Wierzbinek

Pokój: 208

Numer telefonu: 632611380 w. 208

Email: sekretarz@wierzbinek.pl


Anna Puszkiewicz

Stanowisko: Skarbnik Gminy Wierzbinek

Pokój: 105

Numer telefonu: 632611380 w. 105

Email: skarbnik@wierzbinek.pl