Informujemy, że 15.03.2024 jest ostanim dniem możliwości wypełnienia ankiet. Ankiety wypełnione po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która posłuży do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Wierzbinek na lata 2024-2033.
Dokument ten pozwoli nam ocenić aktualną sytuację społeczno–gospodarczą Gminy, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z jej funkcjonowaniem a także ukaże potencjał do dalszego rozwoju.
Zależy mi na tym, aby wszyscy mieszkańcy skorzystali z możliwości wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i inwestycje realizowane na terenie Gminy, które będą służyły całemu społeczeństwu.
Chciałbym, aby Strategia Rozwoju Gminy stanowiła nasze wspólne dzieło, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i poprzez które wytyczone zostaną cele systematycznie i skutecznie realizowane w ciągu kilku najbliższych lat.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki prezentowane będą wyłącznie w formie zbiorczej. Dziękuję bardzo za udzielone odpowiedzi.
 
Ankietę można pobrać z jednego z poniższych plików, wypełnić w wersjii papierowej i złożyć w Urzędzie Gminy w Wierzbinku.
 
Wójt Gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz