Cel inwestycji:

Wyeliminowanie braku dostępu do usług bardzo szybkiego internetu w obszarach wykluczenia cyfrowego (tzw. białych plamach). Jest ona ukierunkowana na projekty, zapewniające obywatelom, zamieszkującym w białych obszarach NGA (tj. w miejscach, w których nie można korzystać z dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s) dostęp do nowoczesnych, stacjonarnych usług komunikacji elektronicznej, świadczonych za pomocą sieci o bardzo dużej przepustowości. Oczekiwanym efektem inwestycji będzie wyczerpujące pokrycie zasięgiem nowoczesnych usług obszarów o najniższej gęstości zaludnienia, które są najbardziej nieopłacalne z punktu widzenia inwestycji komercyjnych i wymagają wsparcia publicznego o największej intensywności;

Wskaźnik: 931 tys. gospodarstw domowych.

https://www.gov.pl/web/cppc/publikacja-listy-tzw-bialych-plam--zaczynamy-kolejny-etap-budowy-sieci-szerokopasmowych

 

Zgłoszenia robimy pod adresem:

https://internet.gov.pl/