Szanowni Państwo,

Dnia 13 lutego 2024r. Rada Gminy Wierzbinek podjęła Uchwałę Nr XLVIII/465/24 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany statutów sołectw. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 08 marca 2024r. do 17 marca 2024r.

W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie, na którym mają być przeprowadzone konsultacje.

Projekty uchwał oraz formularz konsultacyjny dostępne są:

a) w Urzędzie Gminy w Wierzbinku - Biuro Rady Gminy (pokój nr 202),

b) w poniższych załącznikach,

c) u sołtysów.

Wypełniony formularz konsultacyjny zawierający uwagi, sugestie i propozycje dotyczące załączonego projektu uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa należy kierować do Zespołu ds konsultacji i złożyć w Urzędzie Gminy w Wierzbinku - Biuro Rady Gminy (pokój 202) lub skan formularza przesłać na adres e-mail: rada@wierzbinek.pl.

 

 

Załączniki:

1. Uchwała.pdf (pdf - 3565KB) - UCHWAŁA NR XLVIII/465/24 RADY GMINY WIERZBINEK w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany statutów sołectw
2. Uchwała - statut Racięcin.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Racięcin
3. Uchwała - statut Sadlno.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Sadlno
4. Uchwała - statut Słomkowo.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Słomkowo
5. Uchwała - statut Stara Ruda.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stara Ruda
6. Uchwała - statut Synogać.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Synogać
7. Uchwała - statut Tomisławice.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Tomisławice
8. Uchwała - statut Wierzbinek.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Wierzbinek
9. Uchwała - statut Wilcza Kłoda.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Wilcza Kłoda
10. Uchwała - statut Witkowice.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Witkowice
11. Uchwała - statut Zakrzewek.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zakrzewek
12. Uchwała - statut Zaryń.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zaryń
13. Uchwała - statut Zielonka.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zielonka
14. Uchwała - statut Ziemięcin.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Ziemięcin
15. Uchwała - statut Boguszyce.pdf (pdf - 46KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Boguszyce
16. Uchwała - statut Goczki.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Goczki
17. Uchwała - statut Helenowo.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Helenowo
18. Uchwała - statut Kalina.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kalina
19. Uchwała - statut Kazubek.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kazubek
20. Uchwała - statut Kryszkowice.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kryszkowice
21. Uchwała - statut Kwiatkowo.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kwiatkowo
22. Uchwała - statut Morzyczyn.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Morzyczyn
23. Uchwała - statut Posada.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Posada
24. Uchwała - statut Mąkoszyn.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Mąkoszyn
25. Uchwała - statut Łysek.pdf (pdf - 45KB) - Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Łysek
26. Ankieta - konsultacje.pdf (pdf - 38KB) - ANKIETA KONSULTACYJNA