Wierzbinek, dnia 19.03.2024 

Wójt Gminy Wierzbinek

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbinku został wywieszony na okres 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, wykaz nieruchomości stanowiących własność  Gminy Wierzbinek przeznaczonych do sprzedaży:

  • w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działka nr 116/1  o pow. 0,0500 ha, położona w obrębie geodezyjnym Stara Ruda, gm. Wierzbinek;
  • w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – lokal użytkowy nr 51/2 o pow. 54,35m2  w budynku użytkowym usytuowanym na gruncie oznaczonym w rejestrze ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 497/1 o powierzchni 0,1643 ha w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn gm. Wierzbinek wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej.

 

                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Wierzbinek                                                                                                                                                                 /dr/ Paweł Szczepankiewicz