Załącznik do Uchwały Nr XLIX/477/24

Rady Gminy Wierzbinek

z dnia 27 marca 2024r.

 

WYNIK KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE ZMIANY STATUTÓW SOŁECTW

 

Wynik przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany statutów sołectw: w wyznaczonym terminie t.j. od 8 marca 2024r. do 17 marca 2024r. nie zgłoszono uwag do projektów uchwał. | W związku z powyższym nie jest możliwe wykorzystanie wyniku konsultacji w pracach nad projektami uchwał .

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               Włodzimierz Gemziak