Aplikacja mobilna umożliwia odbiór wszelkich wiadomości czy informacji o zagrożeniach wysyłanych przez podmiot zarządzający. Może być też cennym źródłem informacji o usługach świadczonych przez Gminę Wierzbinek.
Aplikacja może działa w dwóch trybach: ogólnym oraz prywatnym. W trybie ogólnym wystarczy ją zainstalować na swoim urządzeniu. Pozwoli to na bieżąco przeglądać dostępne dla wszystkich informacje wysyłane przez urząd. W trybie prywatnym, oprócz wiadomości ogólnie dostępnych dla wszystkich, można otrzymywać również informacje skierowane tylko do konkretnej osoby. Tryb prywatny wymaga jednak rejestracji oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie takich wiadomości. Rejestracji można dokonać w podmiocie zarządzającym. W momencie rejestracji w systemie, na Twój telefon lub inny rodzaj preferowanego kontaktu, zostanie wysła

mozna pobrać na Androida: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.igen.wiemo.wierzbinek

lub na MacOS (dostępny tylko na urządzeniach Apple): https://apps.apple.com/pl/app/wierzbinek/id6449779183?l=pl