Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu" Nr: FEWP.10.01-IZ.00-0006/23.


Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.
 
Partnerem wiodącym ww. projektu jest: Województwo Wielkopolskie / Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Więcej o projekcie pod adresem: https://konin.praca.gov.pl/projekt-fst 

Jednym z partnerów jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., kórej materiał został przedstawiony pod adresami:

https://www.facebook.com/reel/2110967679285814

https://www.instagram.com/reel/C5xut9wKlLD/?igsh=ZjBvMjdmanNxa2o4