EBOI - Elektronicze Biuro Obsługi Interesanta w ramach "e-usług dla mieszkańców Gminy Wierzbinek"

 usługi dostępne pod adresem:  https://wierzbinek.eboi.pl/

W ramach realizacji projektu zostały wdrożone e-usługi (5 e-usługi na 5 poziomie dojrzałości, 2 e-usługi na 4 poziomie dojrzałości
i 1 e-usługa na 3 poziomie dojrzałości. W ramach powyższych e-usług zostały uruchomione 22 interaktywne formularze na platformie E-PUAP, dzięki którym sprawy urzędowe będzie można załatwić drogą elektroniczną. W ramach wdrażanych e-usług projekt obejmuje swoim zakresem: Urząd Gminy, jedno przedszkole i pięć szkół podstawowych. W ramach wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją projekt obejmuje: Urząd Gminy, Gminna Administracja Placówek Oświatowych, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku. W ramach projektu wykonano i wdrożeno zintegrowaną platformy teleinformatycznej, w tym m.in. wdrożenie następujących elementów: System informacji przestrzennej dostepnej pod adresem https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_wierzbinek, Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta: https://wierzbinek.eboi.pl/, EZD, płatności elektroniczne, zakup baz danych, integracja e-PUAP z modułem interesanta oraz systemami dziedzinowymi i EZD,
platforma usług publicznych (e-podatki, e-odpady, ,aplikacja mobilna (platforma Android: Pobierz dla Android, platforma i-OS Apple: Pobierz dla iPhone ), e-Rada https://wierzbinek.radni.info/,

oprogramowanie do placówek edukacyjnych dla rodziców

przedszkolewierzbinek.4parents.pl
spmorzyczyn.4parents.pl
spboguszyce.4parents.pl
spzakrzewek.4parents.pl
spsadlno.4parents.pl
spzaryn.4parents.pl

e-przedszkole oraz e-rekrutacja https://wierzbinek.rekrutacje.edu.pl/,

Dzięki elektronicznej rekrutacji zyskujesz:

  • wygodny dostęp do rekrutacji Twoich dzieci,
  • śledzenie statusów wszystkich wniosków,
  • powiadomienia o wynikach rekrutacji,
  • bieżące informacje ze wszystkich placówek.


W ramach projektu został zakupiony sprzęt informatyczny, m.in. zestawy komputerowe, sprzęt serwerowy. Pracownicy Urzędu oraz placówek
edukacyjnych odbyli szkolenia w celu przygotowanie do prawidłowej i sprawnej obsługi interesantów na podstawie wdrożonego systemu e-usług.
Zachęcamy do zakładania kont przez mieszkańców na EBOI :  https://wierzbinek.eboi.pl/ oraz pobierania aplikacji mobilnej

Logo UE i Flaga Polski i Godło Samorządu Województwa Wielkopolskiego