Informuję, iż od dnia 29.01.2024 r. do dnia 29.02.2024 r. u osób zakwalifikowanych do Projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wierzbinek” przeprowadzana będzie analiza możliwości budowy instalacji OZE przez firmę Chartari Sp. z o.o., ul. Świerkowa 29, 62-500 Konin, NIP: 6652990374, REGON: 302245765.

Audytorzy będą posiadali identyfikatory przedsiębiorstwa Chartari Sp. z o. o. a także upoważnienie podpisane przez Wójta Gminy Wierzbinek, w którym każdy z audytorów jest wymieniony. Proszę o zachowanie ostrożności i podpisywanie umowy na przeprowadzenie analizy technicznej montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wierzbinek” tylko z audytorami wymienionymi w ww. upoważnieniu.

Przedsiębiorstwo Chartari Sp. z o. o. nie pobiera na miejscu żadnych opłat. Płatność odbywa się zgodnie z umową pomiędzy Mieszkańcem a przedsiębiorstwem Chartari Sp. o. o.