Dokumenty:

1. wniosek_o_wpis_do_centralnej_ewidencji_i_informacji_o_dzialalnosci_gospodarczen.pdf (pdf - 3715KB) - CEiDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
2. klauzula_informacyjna_cidg.pdf (pdf - 61KB) - Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie
3. wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-prowadzenie-dzialaności.pdf (pdf - 60KB) - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
4. klauzula_informacyjna-wniosek-zwierzeta.pdf (pdf - 61KB) - Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie