Stanowisko: Wójt Gminy Wierzbinek
Pokój: 204
Numer telefonu: 632611380
Email: ug@wierzbinek.pl
Kadencja: od 2019 do 2024
Na zdjęciu Wójt Gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz po lewej w tle flagi a nad głową godło


Zapraszam na swojego Facebooka http://www.facebook.com/wojtgminywierzbinek

3 grudnia 2009 r. podczas uroczystej gali w Warszawie w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej po raz trzeci nagrodzono Najbardziej Podziwianych Samorządowców. Nagrody wręczono również projektom realizowanym przez samorządy oraz najlepszej spółce samorządowej. Samorządowców wybrało środowisko. Po raz pierwszy w tej edycji przyznano certyfikaty, wręczano je na podstawie badań, przeprowadzonych przez TNS OBOP wśród mieszkańców gmin.

Głównym Partnerem Innowatora został PKO Bank Polski, natomiast audytorem zewnętrznym konkursu jest firma KPMG.

Nagroda Innowator ma wyróżnić osoby, która za dokonania w swojej jednostce samorządowej cieszy się największym podziwem środowiska oraz projekty mogące uchodzić za wzorcowe. W konkursie głosy oddają osoby, stojące na czele jednostek samorządowych: a więc wójtowie, burmistrzowie, starości, prezydenci i marszałkowie. Nominują one osoby, które następnie poddawane są ocenie w głosowaniu. W wyniku głosowania tworzona jest tzw. „short lista” spośród której na gali wyłaniani są zwycięzcy. Nagrody dla Najlepszych Projektów Samorządowych przyznawane są przez jury Akademii Samorządu, złożone z laureatów ubiegłorocznych edycji konkursu Innowator. Prawo składania projektów do konkursu miały jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz zdobył tytuły: Grand Innowator 2009 Człowiek Polskiego Samorządu oraz Najbardziej Podziwianego Wójta. Statuetki oraz dyplomy wręczył osobiście Pan Robert Gwiazdowski - Prezydent Centrum im. Adama Smitha.

Gościem specjalnym gali finałowej konkursu samorządowego Innowator był John Norquist, były burmistrz Milwaukee jest uznawany za pioniera niemal wszystkich głównych reform rządowych zarządzania minionej dekady, począwszy od budżetowania zadaniowego po zarządzanie jakością. Jest doceniany na równi za wydajność administracji oraz koncepcję projektowania miast. Od 2004 po zakończeniu kariery politycznej, przewodzi organizacji „Congress for the New Urbanism”.

Oddający głosy z całej Polski na Wójta Pawła Szczepankiewicza podkreślali, że jest “osobą kreatywną, zaangażowany w sprawy lokalnego samorządu; prężnie działający samorządowiec. (…) Poprzez swą uczciwość i stateczność zdobył szerokie zaufanie publiczne, to najmłodszy wójt w Polsce; komunikatywny, dobrze współpracuje z samorządami. Mimo młodego wieku bardzo prężnie i skutecznie działający. (…) Zasługuje na miano najlepszego zarówno z uwagi na zaufanie, jakim cieszy się wśród lokalnej społeczności, jak i wysokie kompetencje, kreatywność oraz pracowitość, które zapewniły mu przychylność i poważanie pracowników urzędu Gminy Wierzbinek oraz innych samorządowców powiat konińskiego; (…) Dba o stan infrastruktury, komfort życia mieszkańców, aktywność władz samorządowych, rozwój przedsiębiorczości. (…) Odznacza się dużą skutecznością w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych i Funduszy Strukturalnych oraz pozyskiwaniu inwestorów.„pracowitość, profesjonalizm oraz duże zaangażowanie w sprawy samorządu od 2002 roku, związane z jego pracą na różnych szczeblach administracji samorządowej”.

Szczegóły na stronie www.konkursinnowator.pl