Znaczki UE i samorząd Województwa Wielkopolskiego

LUS” – LOKALNE USŁUGI SPOŁECZNE W POWIECIE KONIŃSKIM

KLUB Aktywności RozmaitychGmina Wierzbinek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO) w okresie od 01.01.2017 –  31.12.2018  realizował projekt „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim".Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych. Realizowane były następujące zadanie:Utworzono placówkę wsparcia dla dzieci z gminy Wierzbinek, zatrudniono specjalistów do pracy z dziećmi i młodzieżą wykluczoną społecznie z powodu m.in problemów opiekuńczo - wychowawczych w wieku 10 - 18 r.ż.W ramach trwałości projektu w latach 2019-2020 funkcjonować będzie Klub Aktywności Rozmaitych w świetlicy w Zaryniu z 40-toma miejscami dla dzieci.

Klub otwarty we wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele w godzinach od 16.00 do 18.00. Przeprowadzane będą zajęcia kształcące zdolności dzieci i rodziców, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci.

Dodatkowo zainteresowani uczestnicy klubu objęci zostaną wsparciem psychologa.

Wszelkie informacje na temat oferowanych form pomocy dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbinku. tel. 63 26 11 380 w. 110 Serdecznie zapraszamy!