Informacja o realizacji projektu "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łysku" w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw.

Informacja o realizacji projektu "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łysku" w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 28 584,00 zł,

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu

Ochotnicza Straż Pożarna w Racięcinie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Racięcinie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 35 000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Racięcinie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Racięcinie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Rudzie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Starej Rudzie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 35 000,00 zł,

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu

Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkoszynie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Mąkoszynie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przejdź do artykułu

E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek

Celem głównym projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek” jest rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz wspomagających funkcjonowanie Urzędu Gminy Wierzbinek oraz placówek oświatowych poprzez zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych i ich integrację (w tym e-PUAP) oraz służących poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych.

Przejdź do artykułu

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 21.10/22 z dnia 20.01.2023

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 21.10/22 z dnia 20.01.2023 roku o objęciu w 2023 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wierzbinek.

Przejdź do artykułu

Dostępny samorząd – granty

Gmina Wierzbinek realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy w Wierzbinku”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przejdź do artykułu

Remont Szatni przy boisku sportowym ORLIK w miejscowości Sadlno

Gmina Wierzbinek otrzymała dotację na realizację zadania „Remont Szatni przy boisku sportowym ORLIK w miejscowości Sadlno”

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ruszkowo

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ruszkowo" w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 45 806,00 zł, wartość całej inwestycji to 87 467,39 zł.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach "

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej nr 451047P w miejscowości Sadlno

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 451047P w miejscowości Sadlno".

Przejdź do artykułu

Gmina Wierzbinek otrzymała dotację w wysokości 12 995 000,00 zł w ramach II edycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

Gmina Wierzbinek otrzymała dotację w wysokości 12 955 000,00 zł w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład

Przejdź do artykułu

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup laptopów i oprogramowania dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR ” .

Przejdź do artykułu

cyfryzacja Urzędu Gminy w Wierzbinku w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu i oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo informacji i stopień cyfryzacji Urzędu Gminy w Wierzbinku w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2022

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 1.9/22 z dnia 04.02.2022 roku o objęciu w 2022 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wierzbinek.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięć dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Informacja o realizacji przedsięwzięć dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przejdź do artykułu

Gmina Wierzbinek otrzymała dotację w wysokości 12 825 000,00 zł w ramach I edycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

Gmina Wierzbinek otrzymała dotację w wysokości 12 825 000,00 zł w ramach I edycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 2 projekty

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu przez OSP w Broniszewie

Ochotnicza Straż Pożarna w Broniszewie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Broniszewie " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 29 970,00 zł zł, wartość całego projektu to 33 300,00 zł. Przedsięwzięcie polegało na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,14 kWp na dachu budynku OSP będącego siedzibą wnioskodawcy.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu przez OSP w Ziemięcinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Ziemięcinie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Ziemięcinie " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 29 970,00 zł, wartość całego projektu to 33 300,00 zł. Przedsięwzięcie polegało na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,14 kWp na dachu budynku OSP będącego siedzibą wnioskodawcy.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu przez OSP w Boguszycach

Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszycach otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Boguszycach " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 29 970,00 zł zł, wartość całego projektu to 33 300,00 zł. Przedsięwzięcie polegało na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,14 kWp na dachu budynku OSP będącego siedzibą wnioskodawcy.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łysek

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łysek" w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 42 223,00 zł, wartość całej inwestycji to 68 715,93,00 zł.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przejdź do artykułu

Projekt pn. Aplikacja mobilna Skarby Wielkopolski Wschodniej

Fundacja Nowy Świat zrealizowała projekt pn. Aplikacja mobilna Skarby Wielkopolski Wschodniej

Przejdź do artykułu

Informacja o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej świadczenie dla Gminy Wierzbinek usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej

Przejdź do artykułu

Modernizacja XIX – wiecznego Zabytkowego pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenach pokolejowych

Projekt obejmuje modernizację XIX -wiecznego Zabytkowego Pałacu i budowę ścieżki rowerowej Wierzbinek-Janowice na terenie gminy Wierzbinek, nadzór inwestorski oraz promocję.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przejdź do artykułu

Laptopy do nauki zdalnej dla Gminy Wierzbinek - Zdalna Szkoła +

Gmina Wierzbinek wnioskuje o grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Przejdź do artykułu

Tablety do nauki zdalnej dla Gminy Wierzbinek

Gmina Wierzbinek wnioskuje o grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu "Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku" w ramach PROW na lata 2014-2020

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku" w ramach PROW na lata 2014-2020" w wysokości 307 405,00 zł, wartość całej inwestycji to 528 901,56 zł. W ramach projektu wybudowano nową drogę asfaltową o długości 855 metrów łączącą się z drogą wojewódzką nr 266 oraz drogą powiatową nr P 3193 oraz ścieżkę rowerową o długości 54 metrów. Inwestycja powstała na terenie byłej kolejki wąskotorowej.

Przejdź do artykułu

„LUS” – LOKALNE USŁUGI SPOŁECZNE W POWIECIE KONIŃSKIM KLUB Aktywności Rozmaitych

Gmina Wierzbinek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO) w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018 realizował projekt „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim".

Przejdź do artykułu

Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego

Gmina Wierzbinek jako partner projektu otrzymała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w wysokości 150 000,00 zł na realizację projektu "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" w ramach którego zostanie utworzone małe kino społecznościowe w budynku hali sportowej w Boguszycach

Przejdź do artykułu

Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”

Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowania administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 15 jednostkach samorządu terytorialnego

Przejdź do artykułu

"Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania"

Głównym celem projektu jest rozbudowa już istniejącego systemu mającego na celu zmniejszenie zagrożeń nagłych i ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na obszarze powiatu konińskiego poprzez wsparcie systemu wczesnego ostrzegania.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Synogać" w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Synogać". Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020 Wartość dofinansowania wynosi 30 000,00 zł

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu "Budowa ogólnodostępnej altany rekreacyjnej przy jeziorze w Zakrzewku" w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Budowa ogólnodostępnej altany rekreacyjnej przy jeziorze w Zakrzewku". Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020 Wartość dofinansowania wynosi 30 000,00 zł

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu "Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku" w ramach PROW na lata 2014-2020

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku" w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 334 572,00 zł, wartość całej inwestycji to 447 597,00 zł.

Przejdź do artykułu

„LUS” – LOKALNE USŁUGI SPOŁECZNE W POWIECIE KONIŃSKIM

Gmina Wierzbinek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO) w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018 realizował projekt „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim".

Przejdź do artykułu

"Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożeń nagłych i ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na obszarze powiatu konińskiego poprzez wsparcie systemu wczesnego ostrzegania.

Przejdź do artykułu

Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce wraz z zakupem wyposażenia

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w wysokości 603 638,45 zł na realizację projektu "Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce wraz z zakupem wyposażenia"

Przejdź do artykułu

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek

Celem projektu jest uruchomienie 668 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1895,1 kWe, na terenie gmin Rychwał, Golina, Tuliszków i Wierzbinek, które produkując energię elektryczną przyczynią się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa wielkopolskiego.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Zaryniu" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przejdź do artykułu