Napis Granty PPGR i para dzieci z laptopem

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup laptopów i oprogramowania dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR ” .
Kwota dofinansowania wynosi 156 600,00 zł, co stanowi 100% wartości projektu.
W ramach projektu zakupione zostaną 54 laptopy wraz z oprogramowaniem dla 54 dzieci z rodzin popegeerowskich.
Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu co pozwoli na wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi, a resztą gmin.
Projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii Covid-19.