Mapa polski z punktami i napis cyfrowa gmina na niebieskim tle

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu i oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo informacji i stopień cyfryzacji Urzędu Gminy w Wierzbinku w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.
Kwota dofinansowania wynosi 152 200,54 zł, co stanowi 100% wartości projektu.
W ramach projektu zakupione zostaną komputery, oprogramowanie, zasilacze awaryjne, serwer plików, projektor wraz z ekranem na salę konferencyjną, przeprowadzone zostanie szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wykonana zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa.
Celem projektu jest przygotowanie urzędu oraz pracowników do świadczenia w trybie zdalnym usług zaspokajających potrzeby mieszkańców, przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych z wykorzystaniem technologii cyfrowych, a także umożliwienie mieszkańcom korzystania z szeroko pojętych e-usług.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa.