Znaczki flga Polski i UE

Gmina Wierzbinek realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy w Wierzbinku”,finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zmniejszenie barier architektonicznych, cyfrowych i komunikacyjno-informacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami takimi jak niedosłyszenie, niedowidzenie, niepełnosprawność ruchowa, jak również dla osób starszych.

W artość grantu: 100 000,00 PLN