tablica z opisem inwestycji

Gmina Wierzbinek otrzymała dotację w wysokości 12 825 000,00 zł w ramach I edycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 2 projekty:
    1. Przebudowa Stacji wodociągowej w miejscowości Łysek. Zadanie polega na kompleksowej przebudowie stacji wodociągowej o wydajności maksymalnej 1200 m3/dobę która obecnie jest wyłączona z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny.
Przewidywana wartość inwestycji: 3 500 000,00 zł, kwota dofinansowania 3 325 000,00 zł
    2. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbinek. Inwestycja przewiduje budowę oczyszczalni ścieków o wydajności 400 m3/dobę w miejscowości Wierzbinek. Docelowo oczyszczalnia będzie obsługiwać teren całej gminy, zarówno ścieki z kanalizacji sanitarnej oraz ścieki dowożone.
Przewidywana wartość inwestycji: 10 000 000,00 zł, kwota dofinansowania 9 500 000,00 zł