tablica z opisem inwestycji

Gmina Wierzbinek otrzymała dotację w wysokości 12 995 000,00 zł w ramach II edycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 3 projekty:
    1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wierzbinek. Inwestycja obejmuje przebudowę 25 odcinków dróg o łącznej długości kilkunastu kilometrów. W obecnym stanie są to drogi gruntowe w bardzo złym stanie technicznym, co znacząco utrudnia okolicznym mieszkańcom komunikację, szczególnie w okresie jesienno – zimowym kiedy tworzą się koleiny. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy dostępności do najważniejszych punktów społeczno – kulturowych i gospodarczych oraz usprawni warunki komunikacyjne na terenie gminy i poprawi bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i pojazdów wpływając na zmniejszenie peryferyjności i na wzrost rozwoju regionu.
Przewidywana wartość inwestycji: 9 500 000,00 zł, kwota dofinansowania 9 025 000,00 zł
    2. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Sadlno - Morzyczyn. Projektowana ścieżka biegnie wzdłuż drogi powiatowej nr 3193 pomiędzy miejscowościami  Sadlno i Morzyczyn częściowo po trasie byłej kolejki wąskotorowej.  Ścieżka zostanie wykonana z betonu asfaltowego o średniej szerokości około 2 m, w ubiegłych latach wykonano 900 metrów ścieżki. Wniosek obejmuje pozostały do wykonania odcinek o długości około 4 200 metrów. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów zabezpieczając ich potrzeby społeczne przed zagrożeniami wypadków oraz gwarantując możliwość bezpiecznego poruszania się.
Przewidywana wartość inwestycji: 3 000 000,00 zł, kwota dofinansowania 2 850 000,00 zł.
    3. Remont piwnic w XIX – wiecznym Zabytkowym Pałacu w Wierzbinku.
Zadanie obejmuje kompleksowy remont piwnic w XIX - Wiecznym Zabytkowym Pałacu w Wierzbinku. Część nadziemna pałacu przeszła generalną modernizację w latach 2020 -2021 dzięki czemu zabytek odzyskał dawny blask. Budynek obecnie przeznaczony jest na cele kulturalne i edukacyjne - w budynku mieści się szkoła muzyczna oraz Gminny Ośrodek Kultury. Do remontu pozostały tylko piwnice które  do tej pory nie zostały wyremontowane ze względu na ograniczone możliwości finansowe wnioskodawcy. Remont piwnic pozwoli przywrócić ich dawny blask a wyremontowane pomieszczenia będą wykorzystywane przez GOK  do prowadzenia działalności kulturalnej.
Przewidywana wartość inwestycji: 1 200 000,00 zł, kwota dofinansowania 1 080 000,00 zł.