tablica z opisem inwestycji Flaga Polski i Godło Polski z orzełkiem

Głównym celem projektu było przywrócenie na terenie Gminy Wierzbinek lokalnych połączeń autobusowych tam, gdzie występowały najpilniejsze potrzeby komunikacyjne, by mieszkańcy
– przede wszystkim mniejszych miejscowości, mogli mieć możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.  Zwiększenie siatki połączeń autobusowych na terenie gminy Wierzbinek, miało na celu umożliwienie mieszkańcom korzystanie w większym stopniu z transportu publicznego, a także umożliwienie  dojazdu do miejscowości,
do których dotarcie było dotychczas utrudnione lub niemożliwe. Działania we wskazanym obszarze, w znacznym stopniu miały przyczynić się do zlikwidowania zjawiska wykluczenia komunikacyjnego.

Całkowita wartość projektu: 107 935,38 w tym:

90 702,00 zł – środki pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

17 233,38 zł – wkład własny.

Okres realizacji projektu:  2021 rok.

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 23.16/20 z dnia 31.12.2020 roku o objęciu w 2021 roku dopłatą  ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  przewozów autobusowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wierzbinek

W wyniku realizacji projektu  na terenie Gminy Wierzbinek uruchomiono w 2021 roku 4 linie komunikacyjne użyteczności publicznej, na których zaplanowano wykonanie  pracy eksploatacyjnej  na poziomie 464 748,40 wozokilometrów.

Linie komunikacyjne użyteczności publicznej uruchomione w ramach projektu:

 

 

1 . 3010132525U -Łysek; Chlebowo; Wierzbinek; Wierzbinek II; Sadlno I; Sadlno; Stefanowo Racięckie; Racięcin, Skrz.; Racięcin I; Wójcinek; Morzyczyn; Stara Ruda; Stara Ruda, Las

 

2. 3010132526U - Stara Ruda, Las; Stara Ruda; Morzyczyn; Wójcinek; Racięcin I; Racięcin; Stefanowo Racięckie; Sadlno; Sadlno I; Wierzbinek II; Zamięcin; Janowice; Tomisławice; Janowice; Kryszkowice II; Kryszkowice; Boguszyce; Posada k/Wierzbinka I; Posada k/Wierzbinka; Zaryń; Zaryń D.K.

 

3. 3010132527U-Stara Ruda, Las; Stara Ruda; Stara Ruda, Las; Pogorzała; Nykiel; Teresewo; Łysek; Chlebowo; Wierzbinek

 

4. 3010132535U-Łysek; Chlebowo; Wierzbinek; Wierzbinek I; Wierzbinek II; Sadlno I; Sadlno; Katarzynowo; Pagórki; Ruszkowo; Morzyczyn; Wójcinek; Racięcin I; Racięcin; Talarkowo