tablica z opisem inwestycji

 Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łysek" w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 42 223,00 zł, wartość całej inwestycji to 68 715,93,00 zł.