tablica z opisem inwestycji

Głównym celem projektu było przywrócenie na terenie Gminy Wierzbinek lokalnych połączeń autobusowych tam, gdzie występowały najpilniejsze potrzeby komunikacyjne, by mieszkańcy– przede wszystkim mniejszych miejscowości, mogli mieć możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.  Zwiększenie siatki połączeń autobusowych na terenie gminy Wierzbinek, miało na celu umożliwienie mieszkańcom korzystanie w większym stopniu z transportu publicznego, a także umożliwienie  dojazdu do miejscowości, do których dotarcie było dotychczas utrudnione lub niemożliwe. Działania we wskazanym obszarze, w znacznym stopniu miały przyczynić się do zlikwidowania zjawiska wykluczenia komunikacyjnego.

Całkowita wartość projektu:106 900,08 w tym:

89 832,00 złśrodki pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

17 068,08 złwkład własny.

Okres realizacji projektu:2022 rok.

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 1.9/22 z dnia 04.02.2022 roku o objęciu w 2022 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wierzbinek.

W wyniku realizacji projektu na terenie Gminy Wierzbinek uruchomiono w 2022 roku 4 linie komunikacyjne użyteczności publicznej, na których zaplanowano wykonanie pracy eksploatacyjnej na poziomie 464 748,40 wozokilometrów.

Linie komunikacyjne użyteczności publicznej uruchomione w ramach projektu:

 

 

1 . 3010132525U -Łysek; Chlebowo; Wierzbinek; Wierzbinek II; Sadlno I; Sadlno; Stefanowo Racięckie; Racięcin, Skrz.; Racięcin I; Wójcinek; Morzyczyn; Stara Ruda; Stara Ruda, Las

 

2. 3010132526U - Stara Ruda, Las; Stara Ruda; Morzyczyn; Wójcinek; Racięcin I; Racięcin; Stefanowo Racięckie; Sadlno; Sadlno I; Wierzbinek II; Zamięcin; Janowice; Tomisławice; Janowice; Kryszkowice II; Kryszkowice; Boguszyce; Posada k/Wierzbinka I; Posada k/Wierzbinka; Zaryń; Zaryń D.K.

 

3. 3010132527U-Stara Ruda, Las; Stara Ruda; Stara Ruda, Las; Pogorzała; Nykiel; Teresewo; Łysek; Chlebowo; Wierzbinek

 

4. 3010132535U-Łysek; Chlebowo; Wierzbinek; Wierzbinek I; Wierzbinek II; Sadlno I; Sadlno; Katarzynowo; Pagórki; Ruszkowo; Morzyczyn; Wójcinek; Racięcin I; Racięcin; Talarkowo