tablica z opisem inwestycji

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku" w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 334 572,00 zł, wartość całej inwestycji to 447 597,00 zł.