tablica z opisem inwestycji

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ruszkowo" w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 45 806,00 zł, wartość całej inwestycji to 87 467,39 zł.

W ramach projektu wybudowano altany rekreacyjne, grill, zamontowano stojak na rowery oraz kosze na śmieci.