tablica z opisem inwestycji
  1. Przebudowa 4 dróg gminnych na terenie gminy Wierzbinek (Walerianowo – Witkowice, Trzciniec, Władysławowo, Zamość – Morzyce). Wartość Inwestycji – 586 728,00 zł, wartość dofinansowania – 500 000,00 zł. I nabór wniosków – część pierwsza

  2. Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartość Inwestycji – 4 000 000,00 zł, wartość dofinansowania – 3 000 000,00 zł. I nabór wniosków – część druga

  3. Przebudowa 3 dróg gminnych na terenie gminy Wierzbinek (Chlebowo – Zakrzewek, Julianowo – Galczyce, Synogać – Zielonka). Wartość Inwestycji – 819 932,00 zł, wartość dofinansowania – 800 000,00 zł. I nabór wniosków – część druga

  4. Rewitalizacja XIX - wiecznego Zabytkowego Parku w Wierzbinku – Etap III. Wartość Inwestycji – 576 883,53 zł, wartość dofinansowania – 400 000,00 zł. II nabór wniosków.

  5. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadlnie. Wartość Inwestycji – 1 872 088,00 zł, wartość dofinansowania – 1 000 000,00 zł. II nabór wniosków.

  6. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Teresewo – Nykiel. Wartość Inwestycji – 1 200 000,00 zł, wartość dofinansowania – 1 200 000,00 zł. II nabór wniosków.

  7. Przebudowa drogi gminnej relacji Kryszkowice - Krzymowo. Wartość Inwestycji – 600 000,00 zł, wartość dofinansowania – 600 000,00 zł. III nabór wniosków - PPGR.

 

 

Łączna wartość dofinansowania: 7 500 000,00 zł.

Łączna wartość inwestycji: 9 655 631,53 zł.