znaczek wfośigw
  Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Zaryniu" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 20 832,65 zł, wartość całego przedsięwzięcia to 23 147,39 zł. W ramach przedsięwzięcia wyposażono salę do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Zaryniu w: tablicę interaktywną wraz z programami, aparat fotograficzny, mikroskopy, rzutnik, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, plansze dydaktyczne, filmy proekologiczne oraz materiały promocyjne.


Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu:http://www.wfosgw.poznan.pl/