znaczek wfośigw
Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 20 900,00 zł zł, wartość całego przedsięwzięcia to 29 900,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wyposażono salę do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Zaryniu w: tablicę interaktywną wraz z programami, aparat fotograficzny, mikroskopy, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne aktywizujące ucznia.


Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu:http://www.wfosgw.poznan.pl/