znaczek wfośigw

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 24 700,00 zł zł, wartość całego przedsięwzięcia to 35 300,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zostanie wyposażona sala do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w: zestaw interaktywny wraz ze specjalistycznymi programami edukacyjnymi, mikroskopy wraz z preparatami biologicznymi, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne aktywizujące ucznia związane z ekologią i ochroną środowiska.

W sali będą prowadzone różnego rodzaju zajęcia związane z ekologią, ochroną środowiska, efektywnością energetyczną i ochroną powietrza, energią odnawialną, bioróżnorodnością, otaczającą nas przyrodą, właściwym postępowaniem z odpadami, ochroną powierzchni ziemi, a także obiegiem i ochroną wody w przyrodzie które będą miały duży wpływ na kształtowanie odpowiedniej postawy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. W sali będą prowadzone zarówno zajęcia związane z realizacją podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, geografia) jak i zajęcia dodatkowe oraz kółka zainteresowań w tym kółko ekologiczne, które pozwolą lepiej poznać otaczającą nas przyrodę oraz zrozumieć zachodzące w niej procesy. Wszystkie prowadzone z wykorzystaniem sali zajęcia będą nieodpłatne dla uczniów.

 

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu:http://www.wfosgw.poznan.pl/