Znaczki flga Polski i UE

Blisko 95 tysięcy złotych na laptopy dla uczniów z Gminy Wierzbinek !!!

W związku z obecną sytuacją szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej zakażeniami koronawirusem, w szkołach wprowadzono nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Wójt Gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz odpowiadając na nowe potrzeby uczniów zlecił zakupienie laptopów dla uczniów z rodzin wielodzietnych, pozwalających im na realizację zdalnych lekcji.

Na zakup w/w sprzętu Gmina Wierzbinek złożyła wniosek na blisko 95 tys. zł.
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn  Zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wnioskowana kwota to  94 240,00 zł. Gmina zamówiła 37 szt. laptopów, które trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych, a ich dystrybucja zostanie w najbliższym czasie ustalona z dyrektorami, którzy wcześniej składali zapotrzebowanie.

Galeria zdjęć