Znaczki flga Polski i UE
Blisko 60 tysięcy złotych na tablety dla uczniów z Gminy Wierzbinek !!!
W związku z obecną sytuacją szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej zakażeniami koronawirusem, w szkołach wprowadzono nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
Wójt Gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz odpowiadając na nowe potrzeby uczniów zlecił zakupienie 100 tabletów dla osób, które nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Na zakup w/w sprzętu Gmina Wierzbinek złożyła wniosek na blisko 60 tys. zł. w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – projekt grantowy „ZDALNA SZKOŁA”. ZDALNA SZKOŁA w Gminie Wierzbinek.
Gmina Wierzbinek wnioskowała o grant pozwalający sfinansować zakup tabletów, a także w kilku przypadkach dostęp do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Wnioskowana kwota to 59760,00 zł. Gmina zamówiła 100 szt. tabletów, a ich dystrybucja zostanie w najbliższym czasie ustalona z dyrektorami, którzy wcześniej składali zapotrzebowanie na tablety.