Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku

Główne zadania i cele Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku: gromadzenie zakupionych lub otrzymanych w darze nowosci wydawniczych, opracowywanie zbiorów bibliotecznych przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie, prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany między bibliotekami, popularyzacja czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy, współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy, tworzenie i

Strona WWW

Osoba do kontaktu: Dyrektor Jolanta Garczyńska
Adres: Wierzbinek 42/3
62-619 Sadlno
Numer telefonu: 63 261 25 11
Email: gbpwierzbinek@wp.pl
Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbineku