Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Wierzbinek jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Wierzbinek, utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Strona WWW

Osoba do kontaktu: Kierownik Arkadiusz Mroczkowski
Adres: Plac Powstańców Styczniowych 110
Wierzbinek
Numer telefonu: (63) 2611201, 699671430
Email: gops.wierzbinek@gmail.com, gops@gops.wierzbinek.pl
Budynek Urzędu Gminy Wierzbinek